Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Θέρμανση από ανανεώσιμες πηγές, σύμφωνα με την αναθεωρημένη οδηγία για τις ανανε...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Energy (ENER)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
28/01/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
05/04/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
ENER/C1/2018-494
Θέρμανση από ανανεώσιμες πηγές, σύμφωνα με την αναθεωρημένη οδηγία για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Το αντικείμενο της σύμβασης είναι η εκτίμηση της κατανάλωσης θερμότητας στα κτίρια (θέρμανση χώρων και παροχή ζεστού νερού για οικιακή χρήση), η συγκριτική εξέταση των σεναρίων απεξάρτησης της θερμότητας μέσω των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και άλλων επιλογών απεξάρτησης της θερμότητας και σύσταση ενός συνόλου διαύλων και εναλλακτικών λύσεων, με στόχο την παροχή προσαρμόσιμων οδών και επιλογών για τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε διάφορες γεωγραφικές περιοχές της Ευρώπης.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
Η πιο οικονομική
Όροι συμμετοχής
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
28/01/2019 00:00
Άνευ αντικειμένου
Άνευ αντικειμένου
05/04/2019 16:00
08/04/2019 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2019/S 019-039931 Προκήρυξη διαγωνισμού 28/01/2019 00:00