Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Κοινωνική καινοτομία για την Ευρώπη
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs...
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
29/03/2014
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
07/05/2014
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή
Πληροφορίες
»Call for tenders No 390/PP/ENT/SUBDEL/14/7885«.
Κοινωνική καινοτομία για την Ευρώπη
Ο ανάδοχος θα συνδράμει την Επιτροπή στην παροχή περιεχομένου σχετικά με τον κόμβο της κοινωνικής καινοτομίας για την Ευρώπη (SIE), στη διεύρυνση την κοινότητας γύρω από αυτόν, στην προώθηση κοινωνικών καινοτομιών σε όλους τους σχετικούς ενδιαφερόμενους φορείς, στην ανταλλαγή γνώσεων και την υποστήριξη νέων προσεγγίσεων, στη διευκόλυνση της διασυνοριακής συνεργασίας και στην παροχή αποδεικτικών στοιχείων περί των οφελών της κοινωνικής καινοτομίας. Σκοπός θα είναι η εξασφάλιση της διεύρυνσης του έργου που εκτελείτε από την έναρξη της πρωτοβουλία κατά τον Μάρτιο του 2011.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Άνευ αντικειμένου
Σημεία αναφοράς
29/03/2014 00:00
Άνευ αντικειμένου
07/05/2014 23:59
14/05/2014 14:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2014/S 063-106400
Προκήρυξη διαγωνισμού
29/03/2014 00:00