Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Σύμβαση-πλαίσιο πολλαπλών υπηρεσιών με νέα διαδικασία διαγωνισμού για την παροχή...
Αναθέτουσα αρχή:
Structural Reform Support Service
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
21/12/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
06/02/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
SRSS/2018/01/FWC/002
Σύμβαση-πλαίσιο πολλαπλών υπηρεσιών με νέα διαδικασία διαγωνισμού για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την ανάπτυξη και...
Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών (με σκοπό τη στήριξη του σχεδιασμού και/ή της υλοποίησης μεταρρυθμίσεων) σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη σε μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες τομεακές κατηγορίες:— διακυβέρνηση και δημόσια διοίκηση,— διαχείριση εσόδων και διαχείριση δημόσιων οικονομικών,— ανάπτυξη και επιχειρηματικό περιβάλλον,— αγορά εργασίας, εκπαίδευση, υγεία και κοινωνικές υπηρεσίες,— χρηματοπιστωτικός τομέας και πρόσβαση στη χρηματοδότηση.Η υποστήριξη μπορεί να απαιτεί στοχοθετημένη εμπειρογνωμοσύνη σε τομείς όπως π.χ. της υγείας, της φορολογίας, της ενέργειας, του περιβάλλοντος και θα χρηματοδοτηθεί κυρίως από το πρόγραμμα στήριξης διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων (SRSP) (Κανονισμός (ΕΕ) 2017/825 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε τελευταία).
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Η πιο οικονομική
Σημεία αναφοράς
21/12/2018 00:00
06/02/2019 17:00
13/02/2019 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2018/S 246-562582
Προκήρυξη διαγωνισμού
21/12/2018 00:00