Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Επιλογή τραπεζών για την εκτέλεση πληρωμών σε διάφορα νομίσματα της ΕΕ (εκτός το...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Budget (BUDG)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
13/12/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
25/01/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
BUDG18/PO/03
Επιλογή τραπεζών για την εκτέλεση πληρωμών σε διάφορα νομίσματα της ΕΕ (εκτός του EUR)
Πληρωμές σε νομίσματα της ΕΕ εκτός του EUR.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Σημεία αναφοράς
13/12/2018 00:00
25/01/2019 17:00
31/01/2019 10:00
Παρτίδες
Αριθμός παρτίδας Τίτλος Περιγραφή
Παρτίδα 1 Πληρωμές σε GBP Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3).
Παρτίδα 2 Πληρωμές σε DKK Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3).
Παρτίδα 3 Πληρωμές σε PLN Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3).
Παρτίδα 4 Πληρωμές σε CZK Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3).
Παρτίδα 5 Πληρωμές σε HUF Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3).
Παρτίδα 6 Πληρωμές σε BGN Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3).
Παρτίδα 7 Πληρωμές σε HRK Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3).
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2018/S 240-547263 Προκήρυξη διαγωνισμού 13/12/2018 00:00