Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Αντικατάσταση γυάλινων προσόψεων στο κτίριο AA1 του αρχηγείου του EUIPO στο Αλικ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Union Intellectual Property Office (EUIPO)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
29/12/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
15/02/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
AO/016/18
Αντικατάσταση γυάλινων προσόψεων στο κτίριο AA1 του αρχηγείου του EUIPO στο Αλικάντε
Σκοπός της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προσφορών είναι η αναδιαμόρφωση των γυάλινων προσόψεων του κτιρίου AA1 στις προσόψεις του εστιατορίου VIP (μπλοκ ΑΑ1-Α, ισόγειο) και της αίθουσας διανομής στο ισόγειο μεταξύ των μπλοκ Α και Β, καθώς και η αντικατάσταση του γυάλινου περιβλήματος των 2 κλιμακοστασίων που συνδέουν το ισόγειο με τους υπόγειους ορόφους: S -1 και S -2. Αυτές οι σκάλες βρίσκονται στο αίθριο ανάμεσα στα μπλοκ AA1 που αναφέρθηκαν παραπάνω.
Εργασίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
Τιμή
Όροι συμμετοχής
— Ειδική άδεια που επιτρέπει στον οικονομικό φορέα να εκτελεί συμβάσεις αυτού του είδους στη χώρα εγκατάστασής του,— Για τις ισπανικές εταιρείες, ο υποψήφιος πρέπει να αποδείξει ότι είναι εγγεγραμμένος στο ισπανικό μητρώο εγκεκριμένων επιχειρήσεων (Registre de Empresas Acreditadas – REA).
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
29/12/2018 00:00
15/02/2019 13:00
19/02/2019 11:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2018/S 250-576664
Προκήρυξη διαγωνισμού
29/12/2018 00:00