Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Συντονισμός του ευρωπαϊκού δικτύου εργαστηρίων αναφοράς για τον κοκκύτη
Αναθέτουσα αρχή:
European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
04/12/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
31/01/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
OJ/2019/OCS/10548
Συντονισμός του ευρωπαϊκού δικτύου εργαστηρίων αναφοράς για τον κοκκύτη
Στόχος αυτού του σχεδίου είναι το ECDC να ενισχύσει την ικανότητα των κρατών μελών της ΕΕ/του ΕΟΧ στην εργαστηριακή διάγνωση και τον χαρακτηρισμό των τοξιγενών ειδών Bordetella, ώστε να επιτραπεί η ευρύτερη βακτηριολογική επιβεβαίωση ύποπτων περιπτώσεων κοκκύτη, να υπάρξει επαρκής παρακολούθηση της ταύτισης του αντιγόνου εµβολίου μεταξύ των κυκλοφορούντων στελεχών, καθώς και δραστηριότητες πρόληψης και ελέγχου με καλύτερη στόχευση υποστηριζόμενες από τις βελτιωμένες δραστηριότητες επιτήρησης.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Συμφωνία πλαίσιο
http://ecdc.europa.eu/en/aboutus/calls/Pages/procurementsandgrants.aspx
Η πιο οικονομική
Όροι συμμετοχής
Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3).
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
04/12/2018 00:00
31/01/2019 16:00
04/02/2019 10:30
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2018/S 233-531566
Προκήρυξη διαγωνισμού
04/12/2018 00:00