Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Υποστήριξη πολιτικής για τη απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές στη θέρμανση κ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Energy (ENER)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
15/02/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
22/03/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
ENER/C1/2018-495
Υποστήριξη πολιτικής για τη απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές στη θέρμανση και την ψύξη
Το αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή επιστημονικής (μετα-μελέτη αναφορικά με τις σχετικές έρευνες και έργα) και τεχνικής υποστήριξης (διεπαφή ανταλλαγής εγγράφων online, οργάνωση σεμιναρίων εμπειρογνωμόνων και διάσκεψη ενδιαφερομένων) για τη δημιουργία μιας πλατφόρμας ενδιαφερομένων φορέων και την ανάπτυξη πολιτικής για τη απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές στην θέρμανση και την ψύξη στην Ευρώπη.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
Η πιο οικονομική
Όροι συμμετοχής
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
15/02/2019 00:00
Άνευ αντικειμένου
Άνευ αντικειμένου
22/03/2019 16:00
25/03/2019 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2019/S 033-073182 Προκήρυξη διαγωνισμού 15/02/2019 00:00