Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Παροχή υπηρεσιών διόρθωσης και επιμέλειας σε γλώσσες χωρών εκτός ΕΕ
Αναθέτουσα αρχή:
European Asylum Support Office (EASO)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
28/12/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
06/02/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
EASO/2018/687
Παροχή υπηρεσιών διόρθωσης και επιμέλειας σε γλώσσες χωρών εκτός ΕΕ
Παροχή υπηρεσιών διόρθωσης και επιμέλειας για δημοσιεύσεις της EASO και άλλα έγγραφα και προϊόντα σε γλώσσες χωρών εκτός της ΕΕ.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Μία ή περισσότερες παρτίδες
Συμφωνία πλαίσιο
Όροι συμμετοχής
Όπως ορίζονται στα έγγραφα διαγωνισμού.
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
28/12/2018
30/01/2019
Άνευ αντικειμένου
06/02/2019 15:00
08/02/2019 11:00
Παρτίδες
Αριθμός παρτίδας Τίτλος Περιγραφή
Παρτίδα 1 Αλβανικά, Αραβικά, Μακεδονικά, Νορβηγικά, Ρωσικά, Σερβικά και Τουρκικά Παροχή υπηρεσιών διόρθωσης και επιμέλειας για δημοσιεύσεις της EASO και άλλα έγγραφα και προϊόντα στα Αλβανικά, Αραβικά, Μακεδονικά, Νορβηγικά, Ρωσικά, Σερβικά και Τουρκικά.
Παρτίδα 2 Kurdish Kurmanji, Kurdish Sorani, Somali, Tigrinya, Farsi και οποιεσδήποτε άλλες γλώσσες Παροχή υπηρεσιών διόρθωσης και επιμέλειας για δημοσιεύσεις της EASO και άλλα έγγραφα και προϊόντα στα κουρδικά κουρμανσί, στα κουρδικά σορανί στα σομαλικά, στην τιγκριανική γλώσσα, στα, Φαρσί και οποιεσδήποτε άλλες γλώσσες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2018/S 249-575263 Προκήρυξη διαγωνισμού 28/12/2018