Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

The tender deadline has been extended till 04.02.2019, local time 16:00
Τίτλος:
Προμήθεια και συντήρηση 2 συσκευών q-PCR
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, Joint Research Centre - Ispra (JRC-IPR)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
19/12/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
04/02/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή
Πληροφορίες
JRC/IPR/2018/F.5/0024/OC
Προμήθεια και συντήρηση 2 συσκευών q-PCR
Προμήθεια και συντήρηση 2 συσκευών q-PCR σε πραγματικό χρόνο.
Προμήθειες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
Τιμή
Όροι συμμετοχής
Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3).
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
19/12/2018 00:00
04/02/2019 16:00
05/02/2019 11:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2019/S 015-030088
Διορθωτικό
22/01/2019 00:00
2019/S 011-020553
Διορθωτικό
16/01/2019 00:00
2018/S 244-557369
Προκήρυξη διαγωνισμού
19/12/2018 00:00