Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Σύμβαση-πλαίσιο για την παροχή υπηρεσιών «Μόνιμης παρακολούθησης και ανάλυσης τω...
Αναθέτουσα αρχή:
European Defence Agency (EDA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
11/03/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
07/05/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
19.CAP.OP.002
Σύμβαση-πλαίσιο για την παροχή υπηρεσιών «Μόνιμης παρακολούθησης και ανάλυσης των στρατιωτικών ικανοτήτων»
Γενικός στόχος της σύμβασης-πλαισίου είναι η διατήρηση της μόνιμης παρακολούθησης των στρατιωτικών ικανοτήτων των κρατών μελών και η ανάλυση των τάσεων προκειμένου να προσδιοριστούν και να προωθηθούν προκύπτουσες συνεργατικές ευκαιρίες.
Προμήθειες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
http://www.eda.europa.eu/procurement-gateway/opportunites/eda-procurement
Η πιο οικονομική
Όροι συμμετοχής
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
11/03/2019 00:00
07/05/2019 17:00
08/05/2019 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2019/S 049-111553
Προκήρυξη διαγωνισμού
11/03/2019 00:00