Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Μελέτη σχετικά με ευκαιρίες ενίσχυσης της βιώσιμης ανταγωνιστικότητας του κλάδου...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs...
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
08/05/2012
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
30/06/2012
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή
Πληροφορίες
165/PP/ENT/CIP/12/F/S01C16
Μελέτη σχετικά με ευκαιρίες ενίσχυσης της βιώσιμης ανταγωνιστικότητας του κλάδου των ναυτικών εξοπλισμών.
Σκοπός της προκηρυσσόμενης μελέτης είναι να αναλύσει τη θέση και τις αναμενόμενες εξελίξεις ως προς την ανταγωνιστικότητα του ευρωπαϊκού κλάδου ναυτικών εξοπλισμών στην παγκόσμια αγορά. Θα πρέπει να προσδιορίσει τους παράγοντες που επηρεάζουν και που μπορούν να στηρίξουν την ανταγωνιστικότητα, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην έρευνα και την καινοτομία. Όπου κριθεί κατάλληλο, θα πρέπει να διατυπωθούν συστάσεις πολιτικής.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Άνευ αντικειμένου
Σημεία αναφοράς
08/05/2012 00:00
21/06/2012 23:59
30/06/2012 23:59
10/07/2012 00:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2012/S 88-143614 Προκήρυξη διαγωνισμού 08/05/2012 00:00