Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Μαθήματα κατάρτισης ΤΠ, εκτός των εργαλείων της Microsoft
Αναθέτουσα αρχή:
European Investment Bank (EIB)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
21/01/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
01/03/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
CFT-1524
Μαθήματα κατάρτισης ΤΠ, εκτός των εργαλείων της Microsoft
Στόχος της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προσφορών είναι η ανάθεση μιας συμφωνίας-πλαισίου σε έναν μόνο πάροχο υπηρεσιών ο οποίος θα προσφέρει διάφορες διαδικασίες κατάρτισης στον τομέα της πληροφορικής (μαθήματα πληροφορικής εκτός από τα εργαλεία της Microsoft) για το προσωπικό της ΕΤΕπ είτε μέσω συλλογικών επίσημων προγραμμάτων κατάρτισης είτε μέσω ηλεκτρονικών μαθημάτων eLearning.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Η πιο οικονομική
Σημεία αναφοράς
21/01/2019 00:00
01/03/2019 23:59
06/03/2019 11:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2019/S 014-027740
Προκήρυξη διαγωνισμού
21/01/2019 00:00