Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στον τομέα των μέσων ενημέρωσης στην Αντιπροσωπε...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Communication (COMM)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
15/02/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
26/03/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
PO/2018-21/MAD
Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στον τομέα των μέσων ενημέρωσης στην Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ισπανία
Η πρόσκληση υποβολής προσφορών επιδιώκει την παροχή υπηρεσιών στην αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ισπανία, που θα της επιτρέψουν να παράσχει στο ευρύ κοινό, σε λοιπές προσδιορισμένες ομάδες-στόχους και στα μέσα ενημέρωσης πληροφορίες σχετικά με τις πολιτικές της Επιτροπής.Οι υπηρεσίες που ζητεί η Επιτροπή θα πρέπει να της επιτρέψουν όχι μόνο να βελτιώσει τον συντονισμό των δραστηριοτήτων ενημέρωσης και επικοινωνίας, αλλά και να αναπτύξει περαιτέρω την πολιτική της ενημέρωσης και επικοινωνίας.Εν τέλει, στόχος είναι η ευρύτερη διάδοση των δραστηριοτήτων, των στόχων και των πολιτικών της Επιτροπής στο ευρύ κοινό μέσω των μέσων ενημέρωσης, εκδηλώσεων και εκστρατειών.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Μία ή περισσότερες παρτίδες
Συμφωνία πλαίσιο
https://ec.europa.eu/spain/business-funding/tenders_es
Όροι συμμετοχής
Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3)
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
15/02/2019 00:00
26/03/2019 15:00
28/03/2019 11:00
Παρτίδες
Αριθμός παρτίδας Τίτλος Περιγραφή
Παρτίδα 1
Παρτίδα I – Υπηρεσίες στρατηγικής επικοινωνίας και παροχής συμβουλών όσον αφορά τον οπτικοακουστικό τομέα (AV)
Διατίθεται λεπτομερής περιγραφή των υπηρεσιών που πρόκειται να παρασχεθούν υπό την παρτίδα I, στο παράρτημα I της συγγραφής υποχρεώσεων στην ενότητα «Βιβλιοθήκη εγγράφων» στη διεύθυνση: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4306
Παρτίδα 2
Παρτίδα II – Υπηρεσίες επιγραμμικής επικοινωνίας και παροχής συμβουλών όσον αφορά τον οπτικοακουστικό τομέα (AV) στα μέσα...
Διατίθεται λεπτομερής περιγραφή των υπηρεσιών που πρόκειται να παρασχεθούν υπό την παρτίδα II στο παράρτημα I της συγγραφής υποχρεώσεων στην ενότητα «Βιβλιοθήκη εγγράφων» στη διεύθυνση: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4306
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2019/S 033-073184
Προκήρυξη διαγωνισμού
15/02/2019 00:00