Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Σύμβαση-πλαίσιο για την εκτέλεση λογιστικών και λοιπών ελέγχων καθώς και για την...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Migration and Home Affairs (HOME)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
28/12/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
28/02/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
HOME/2019/ISFX/PR/AUDI/0001
Σύμβαση-πλαίσιο για την εκτέλεση λογιστικών και λοιπών ελέγχων καθώς και για την ανάπτυξη στρατηγικών λογιστικών και λοιπών...
Η σύμβαση-πλαίσιο στοχεύει στην παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο προγραμμάτων και έργων που χρηματοδοτούνται από τον προϋπολογισμό της Ένωσης στο πλαίσιο των προγραμμάτων που διαχειρίζεται η Γενική Διεύθυνση Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων και η Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης και Καταναλωτών, είτε υπό καθεστώς άμεσης, από κοινού ή έμμεσης διαχείρισης.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
Η πιο οικονομική
Όροι συμμετοχής
Ελεγκτικό γαραφείο (όπως ορίζεται στην οδηγία 2006/43/ΕΚ)
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
28/12/2018 00:00
28/02/2019 16:00
05/03/2019 15:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2019/S 021-044870
Διορθωτικό
30/01/2019 00:00
2019/S 013-025433
Διορθωτικό
18/01/2019 00:00
2018/S 249-575304
Προκήρυξη διαγωνισμού
28/12/2018 00:00