Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Πανευρωπαϊκή παρακολούθηση υψηλής ανάλυσης χιονιού και πάγου της υπηρεσίας παρακ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Environment Agency (EEA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
21/12/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
11/02/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
EEA/DIS/R0/18/014
Πανευρωπαϊκή παρακολούθηση υψηλής ανάλυσης χιονιού και πάγου της υπηρεσίας παρακολούθησης της ξηράς του προγράμματος Copernicus —...
Ο ΕΟΠ είναι υπεύθυνος για την εφαρμογή της συνιστώσας πάγου και χιονιού ως μέρος του χαρτοφυλακίου προϊόντων της υπηρεσίας παρακολούθησης της ξηράς του προγράμματος Copernicus. Η εν λόγω πρόσκληση υποβολής προσφορών στοχεύει στη σύναψη μιας σύμβασης-πλαισίου με έναν οικονομικό φορέα για την κάλυψη της υλοποίησης της Πανευρωπαϊκής παρακολούθησης υψηλής ανάλυσης χιονιού και πάγου της υπηρεσίας παρακολούθησης της ξηράς του προγράμματος Copernicus — παραγωγή βασικών προϊόντων.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Συμφωνία πλαίσιο
Η πιο οικονομική
Όροι συμμετοχής
Όπως ορίζεται στο τμήμα 2.2.2.1 της συγγραφής υποχρεώσεων.
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
21/12/2018
Άνευ αντικειμένου
Άνευ αντικειμένου
11/02/2019 14:00
12/02/2019 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2018/S 246-562557 Προκήρυξη διαγωνισμού 21/12/2018