Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Μελέτη σχετικά με την ανάπτυξη μοντέλων προσαρμογής
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG for Climate Action (CLIMA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
22/12/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
22/02/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
CLIMA.A.3/ETU/2018/0010
Μελέτη σχετικά με την ανάπτυξη μοντέλων προσαρμογής
Μελέτη σχετικά με την «ανάπτυξη μοντέλων προσαρμογής», ήτοι την τεχνική, χρηματοοικονομική, οικονομική και μη χρηματική ανάλυση και ανάπτυξη μοντέλων των κινδύνων, των επιπτώσεων, της ευπάθειας και της προσαρμογής της κλιματικής αλλαγής, με εστίαση μεταξύ άλλων στην παροχή μιας αναλυτικής εξέτασης βάσει εγγράφων, στην ανάπτυξη μιας συνιστώμενης προσέγγισης στην ανάλυση και στην ανάπτυξη μοντέλων, και στην ανάπτυξη περιπτωσιολογικών μελετών και μιας πιλοτικής προσέγγισης προς υποστήριξη της ταχείας ανάλυσης από επαγγελματίες, στη διοργάνωση ενός εργαστηρίου και στη συμμετοχή με τους ενδιαφερόμενους φορείς, και στην υποστήριξη δραστηριοτήτων επικοινωνίας (π.χ. πρακτικά και εκδόσεις εργαστηρίων). Η ομάδα του αναδόχου θα πρέπει να έχει εις βάθος εμπειρογνωμοσύνη στην «ανάπτυξη μοντέλων προσαρμογής» και στην επιστημονική της βάση συμπεριλαμβανομένης της έρευνας που χρηματοδοτείται από την ΕΕ σε αυτόν το τομέα και τη συναφή εργασία της διακυβερνητικής οµάδας για την κλιµατική αλλαγή (IPCC - Intergovernmental Panel on Climate Change).
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Η πιο οικονομική
Σημεία αναφοράς
22/12/2018 00:00
13/02/2019 16:30
15/02/2019 23:59
22/02/2019 16:00
05/03/2019 15:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2018/S 247-566810 Προκήρυξη διαγωνισμού 22/12/2018 00:00