Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Παροχή υπηρεσιών τεχνικής επεξεργασίας και υπηρεσιών επεξεργασίας κειμένου σε πο...
Αναθέτουσα αρχή:
European Training Foundation (ETF)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
26/12/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
18/02/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
CFT/18/ETF/0017
Παροχή υπηρεσιών τεχνικής επεξεργασίας και υπηρεσιών επεξεργασίας κειμένου σε πολλές γλώσσες
Στόχος του διαγωνισμού αυτού είναι η σύναψη 2 συμβάσεων-πλαίσιο για την παροχή:(i) υπηρεσιών τεχνικής επεξεργασίας, και(ii) υπηρεσιών επεξεργασίας κειμένου σε πολλές γλώσσες, για την υποστήριξη των επικοινωνιακών αναγκών του ETF κατά τα επόμενα 4 χρόνια.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Σημεία αναφοράς
26/12/2018 00:00
18/02/2019 23:59
21/02/2019 09:30
Παρτίδες
Αριθμός παρτίδας Τίτλος Περιγραφή
Παρτίδα 1
Παροχή υπηρεσιών τεχνικής επεξεργασίας εκδόσεων
Οι κατηγορίες εργασιών που μπορεί να απαιτηθούν για την παραγωγή προς έκδοση μεταγραφών για το ETF είναι: διόρθωση, επεξεργασία κειμένου, ουσιαστική επεξεργασία, σύγκριση γλωσσών.
Παρτίδα 2
Παροχή υπηρεσιών επεξεργασίας κειμένου σε πολλές γλώσσες
Το ETF απαιτεί την επιμέλεια κειμένων στα αραβικά και τα ρωσικά βάσει του πρωτογενούς υλικού, το οποίο συνήθως υποβάλλεται στα αγγλικά.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2018/S 248-572122
Προκήρυξη διαγωνισμού
26/12/2018 00:00