Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Διάθεση εργαζομένων προσωρινής απασχόλησης στο Eurofound
Αναθέτουσα αρχή:
European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions (Eurofo...
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
26/12/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
04/02/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
171402/4887
Διάθεση εργαζομένων προσωρινής απασχόλησης στο Eurofound
Το Eurofound προτίθεται να προβεί στη σύναψη μιας σύμβασης-πλαισίου παροχής υπηρεσιών στο πλαίσιο της οποίας θα διατεθούν στο Eurofound προσωρινοί εργαζόμενοι διαφόρων προφίλ προκειμένου να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική υλοποίηση του προγράμματος εργασίας του.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Η πιο οικονομική
Σημεία αναφοράς
26/12/2018 00:00
Άνευ αντικειμένου
Άνευ αντικειμένου
04/02/2019 23:59
11/02/2019 11:30
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2018/S 248-572123 Προκήρυξη διαγωνισμού 26/12/2018 00:00