Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για τη διαχείριση κινδύνων ασφαλείας (SRM)
Αναθέτουσα αρχή:
Council of the European Union
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
21/01/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
28/02/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
UCA 18/066
Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για τη διαχείριση κινδύνων ασφαλείας (SRM)
Η Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου της ΕΕ επιθυμεί να αποκτήσει υπηρεσίες παροχής συμβουλών και υποστήριξης στον τομέα της διαχείρισης κινδύνων ασφαλείας (SRM) προκειμένου να διασφαλίσει την ασφάλεια των ανθρώπων, της περιουσίας και των επιχειρηματικών διαδικασιών. Η σύμβαση περιλαμβάνει υπηρεσίες προγραμματισμού, σχεδίασης και πρακτικής εφαρμογής ενός εξατομικευμένου "συστήματος SRM" σύμφωνα με το πιστοποιητικό ISO 31000.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Η πιο οικονομική
Σημεία αναφοράς
21/01/2019 00:00
28/02/2019 16:30
05/03/2019 11:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2019/S 014-027747
Προκήρυξη διαγωνισμού
21/01/2019 00:00