Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Πρόσκληση υποβολής προσφορών αριθ. 06D10/2019/M007 — παρτίδα 82 — φύλαξη και καθ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Parliament, DG Infrastructure and Logistics (INLO)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
19/03/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
13/05/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
06D10/2019/M007
Πρόσκληση υποβολής προσφορών αριθ. 06D10/2019/M007 — παρτίδα 82 — φύλαξη και καθαρισμός του δυτικού εργοταξίου
Σύμβαση παροχής υπηρεσιών για τη φύλαξη και τον καθαρισμό του εργοταξίου KAD Ouest στο Λουξεμβούργο
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
Τιμή
Όροι συμμετοχής
Ο υποψήφιος πρέπει να είναι εγγεγραμμένος σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο, εκτός αν πρόκειται για διεθνή οργανισμό.
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
19/03/2019 00:00
13/05/2019 16:00
21/05/2019 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2019/S 055-125861
Προκήρυξη διαγωνισμού
19/03/2019 00:00