Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Τεχνική βοήθεια για την εφαρμογή των νέων κριτηρίων βιωσιμότητας για τη γεωργική...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Energy (ENER)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
05/02/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
11/03/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
ENER/C1/2019-439
Τεχνική βοήθεια για την εφαρμογή των νέων κριτηρίων βιωσιμότητας για τη γεωργική και δασική βιομάζα σύμφωνα με την...
Οι γενικοί στόχοι αυτής της σύμβασης είναι η συνεισφορά στην ταχεία, συνεπή και οικονομικά αποδοτική εφαρμογή από τα κράτη μέλη της ΕΕ των νέων κριτηρίων βιωσιμότητας της οδηγίας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (REDII - renewable energy directive) που ισχύει για τη δασική βιομάζα (εφαρμόζοντας προσέγγιση βάσει κινδύνου) και τη γεωργική βιομάζα. Αυτή η εργασία θα βοηθήσει επίσης τους οικονομικούς φορείς στην εξεύρεση πόρων για βιώσιμη βιομάζα για κάθε γενιά, και τους ελεγκτές και τους επαληθευτές στην αξιολόγησή τους σχετικά με τον εάν οι οικονομικοί φορείς έχουν συμμορφωθεί αποτελεσματικά με τα νέα κριτήρια βιωσιμότητας της βιοενέργειας της ΕΕ.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
Η πιο οικονομική
Όροι συμμετοχής
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
05/02/2019 00:00
11/03/2019 16:00
12/03/2019 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2019/S 025-054230
Προκήρυξη διαγωνισμού
05/02/2019 00:00