Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Προμήθεια στατιστικών υπηρεσιών για ισοτιμίες αγοραστικής δύναμης (ΙΑΔ) για κεφα...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG EUROSTAT
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
27/03/2014
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
23/05/2014
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
ESTAT/C/2014/5.
Προμήθεια στατιστικών υπηρεσιών για ισοτιμίες αγοραστικής δύναμης (ΙΑΔ) για κεφαλαιουχικά αγαθά
Τμήμα 1: συντονισμός της έρευνας για τις τιμές ΙΑΔ για το 2015 σε είδη εξοπλισμού:το παρόν τμήμα καλύπτει την έρευνα που θα διεξαχθεί το 2015. Οι προετοιμασίες για την εν λόγω έρευνα ξεκινούν το 2014, ενώ η επικύρωση της έρευνας θα ολοκληρωθεί το 2016. Το έργο καλύπτει την έρευνα στο σύνολο των 37 συμμετεχουσών χωρών.Τμήμα 2: συντονισμός των ερευνών για τις τιμές ΙΑΔ για τα έτη 2015 και 2016 στον τομέα των κατασκευών:το παρόν τμήμα αφορά τις έρευνες που θα διεξαχθούν τα έτη 2015 και 2016. Το έργο καλύπτει τις έρευνες στο σύνολο των 37 συμμετεχουσών χωρών.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Σημεία αναφοράς
27/03/2014 00:00
15/05/2014 16:00
23/05/2014 16:00
06/06/2014 10:00
Παρτίδες
Αριθμός παρτίδας Τίτλος Περιγραφή
Παρτίδα 1
Συντονισμός της έρευνας για τις τιμές ΙΑΔ για το 2015 σε είδη εξοπλισμού
Το παρόν τμήμα καλύπτει την έρευνα που θα διεξαχθεί το 2015. Οι προετοιμασίες για την εν λόγω έρευνα ξεκινούν το 2014, ενώ η επικύρωση της έρευνας θα ολοκληρωθεί το 2016.Το έργο καλύπτει την έρευνα στο σύνολο των 37 συμμετεχουσών χωρών.
Παρτίδα 2
Συντονισμός των ερευνών για τις τιμές ΙΑΔ για τα έτη 2015 και 2016 στον τομέα των κατασκευών
Το παρόν τμήμα αφορά τις έρευνες που θα διεξαχθούν τα έτη 2015 και 2016. Το έργο καλύπτει τις έρευνες στο σύνολο των 37 συμμετεχουσών χωρών.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2014/S 064-108238
Διορθωτικό
01/04/2014 00:00
2014/S 061-102366
Προκήρυξη διαγωνισμού
27/03/2014 00:00