Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Ηλεκτρονική εγγραφή στην πλατφόρμα SAE Mobilus για πρόσβαση από το προσωπικό του...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, Joint Research Centre - Ispra (JRC-IPR)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
01/03/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
11/04/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
JRC/IPR/2019/OP/0039
Ηλεκτρονική εγγραφή στην πλατφόρμα SAE Mobilus για πρόσβαση από το προσωπικό του JRC
Το JRC χρειάζεται να έχει πρόσβαση σε τεχνικά έγγραφα, πρότυπα, βιβλία, εφημερίδες, περιοδικά και βιβλιογραφικά δεδομένα της Society of Automotive Engineers (SAE) στον κλάδο της αυτοκινητοβιομηχανίας, του εμπορικού οχήματος και της αεροναυπηγικής. Μπορεί να υπάρξει πρόσβαση σε αυτό το περιεχόμενο μέσω της πλατφόρμας SAE Mobilus, καλύπτοντας την παγκόσμια επιστημονική παραγωγή σε αρκετούς βασικούς τομείς εργασίας του JRC.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
Τιμή
Όροι συμμετοχής
Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3).
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
01/03/2019 00:00
11/04/2019 16:00
15/04/2019 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2019/S 043-096792
Προκήρυξη διαγωνισμού
01/03/2019 00:00