Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Σύμβαση πλαίσιο — Παροχή εργαστηριακών αναλύσεων φυτοπροστατευτικών προϊόντων κα...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, Joint Research Centre - Ispra (JRC-IPR)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
08/04/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
03/06/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
JRC/IPR/2019/OP/0040
Σύμβαση πλαίσιο — Παροχή εργαστηριακών αναλύσεων φυτοπροστατευτικών προϊόντων και αντιβιοτικών υπολειμμάτων σε δείγματα...
Η αυξημένη αναγνώριση της σημασίας των εδαφών σε ένα ευρύ φάσμα τομέων πολιτικής (π.χ. γεωργία, αλλαγή του κλίματος, περιβάλλον, υγεία) απαιτεί δεδομένα σχετικά με την κατάσταση του εδάφους και την ικανότητά τους να παρέχουν κρίσιμες υπηρεσίες οικοσυστήματος μαζί με τις πιέσεις που επηρεάζουν αυτή την ικανότητα (π.χ. ρύπανση). Συνεπώς, αυτή η σύμβαση προμηθειών αφορά την παροχή εργαστηριακών υπηρεσιών για την ανάλυση μιας σειράς δραστικών συστατικών από φυτοπροστατευτικά προϊόντα, μαζί με υπολείμματα αντιβιοτικών, σε δείγματα εδάφους που συλλέγονται πρωτίστως μέσω της έρευνας του πλαισίου χρήσης και κάλυψης γης (LUCAS) 2018, αλλά και από άλλες ad hoc ασκήσεις δειγματοληψίας εδάφους. Τα δείγματα LUCAS συλλέγονται από επιφανειακό έδαφος (σε βάθος 20-30 εκ) σε φυσικά και ημιφυσικά περιβάλλοντα (δηλαδή γεωργικές εκτάσεις, δασικές εκτάσεις και χορτολιβαδικές εκτάσεις) σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ. Επιπροσθέτως, ορισμένα δείγματα μπορεί να αντιπροσωπεύουν τόσο το επιφανειακό έδαφος, όσο και τα υπέδαφος από στοχευμένες περιοχές ταυτοποίησης (π.χ. εγκαταστάσεις παραγωγής, χώρους απόθεσης αποβλήτων, χώρους υγειονομικής ταφής και χώρους συσσώρευσης σκάρτων).
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Συμφωνία πλαίσιο
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
71900000
ITC41
Όροι συμμετοχής
Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3).
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
08/04/2019 00:00
03/06/2019 16:00
04/06/2019 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2019/S 069-161283
Προκήρυξη διαγωνισμού
08/04/2019 00:00