Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
06A40/2019/M002 - Σύμβαση συντήρησης των κτιρίων και των τεχνικών εγκαταστάσεων ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Parliament, DG Infrastructure and Logistics (INLO)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
11/03/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
17/04/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
06A40/2019/M002
06A40/2019/M002 - Σύμβαση συντήρησης των κτιρίων και των τεχνικών εγκαταστάσεων του Οίκου της Ευρώπης στη Χάγη, τη Σόφια και τη Βαλέτα
Συντήρηση των κτιρίων και των τεχνικών εγκαταστάσεων του Οίκου της Ευρώπης (Γραφεία Συνδέσμου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου + Αντιπροσωπεία της ΕΕ) στη Χάγη, τη Σόφια και τη Βαλέτα.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Όλες οι παρτίδες
Δημόσια σύμβαση
Όροι συμμετοχής
Η συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία πρόσκλησης υποβολής προσφορών είναι ελεύθερη επί ίσοις όροις για όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, καθώς και τις δημόσιες οντότητες ενός κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και για όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα και τις δημόσιες οντότητες τρίτων χωρών που έχουν υπογράψει ειδική συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων που τους επιτρέπει την πρόσβαση στη σύμβαση που αποτελεί αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προσφορών, και υπό τους όρους που προβλέπονται στην εν λόγω συμφωνία.
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
11/03/2019 00:00
04/04/2019 23:59
10/04/2019 23:59
17/04/2019 10:00
18/04/2019 10:00
Παρτίδες
Αριθμός παρτίδας Τίτλος Περιγραφή
Παρτίδα 1 Συντήρηση των κτιρίων και των τεχνικών εγκαταστάσεων του Οίκου της Ευρώπης στη Χάγη Συντήρηση των κτιρίων και των τεχνικών εγκαταστάσεων του Οίκου της Ευρώπης στη Χάγη.
Παρτίδα 2 Συντήρηση των κτιρίων και των τεχνικών εγκαταστάσεων του Οίκου της Ευρώπης στη Σόφια Συντήρηση των κτιρίων και των τεχνικών εγκαταστάσεων του Οίκου της Ευρώπης στη Σόφια.
Παρτίδα 3 Συντήρηση των κτιρίων και των τεχνικών εγκαταστάσεων του Οίκου της Ευρώπης στη Βαλέτα Συντήρηση των κτιρίων και των τεχνικών εγκαταστάσεων του Οίκου της Ευρώπης στη Βαλέτα.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2019/S 053-120814 Διορθωτικό 15/03/2019 00:00
2019/S 049-111579 Προκήρυξη διαγωνισμού 11/03/2019 00:00