Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Μίσθωση ενός αυτόματου συστήματος για την πραγματοποίηση αιματολογικών δοκιμών, ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Human Resources and Security (HR)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
22/03/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
13/05/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
HR/R1/PO/2018/030
Μίσθωση ενός αυτόματου συστήματος για την πραγματοποίηση αιματολογικών δοκιμών, προμήθεια αντιδραστηρίων και προϊόντων...
Η σύμβαση αφορά τη μίσθωση εξοπλισμού για πραγματοποίηση αιματολογικών δοκιμών.
Προμήθειες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Συμφωνία πλαίσιο
https://ec.europa.eu/info/departments/human-resources-and-security_fr
Η χαμηλότερη τιμή
33000000
BE1
Όροι συμμετοχής
Βλέπε τη διαδικτυακή διεύθυνση που αναφέρεται στο σημείο I.3).
Βλέπε τη διαδικτυακή διεύθυνση που αναφέρεται στο σημείο I.3).
Βλέπε τη διαδικτυακή διεύθυνση που αναφέρεται στο σημείο I.3).
Σημεία αναφοράς
22/03/2019 00:00
13/05/2019 15:00
17/05/2019 13:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2019/S 058-132853 Προκήρυξη διαγωνισμού 22/03/2019 00:00