Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Νέες λειτουργίες για το ανοικτό μηχάνημα επίγνωσης καταστάσεων στον κυβερνοχώρο ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Union Agency for Cybersecurity (ENISA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
21/01/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
21/02/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
ENISA D-COD-19-T08
Νέες λειτουργίες για το ανοικτό μηχάνημα επίγνωσης καταστάσεων στον κυβερνοχώρο (OpenCSAM - Open Cyber Situational Awareness Machine)
O στόχος του «ανοικτού μηχανήματος επίγνωσης καταστάσεων στον κυβερνοχώρο» είναι η βελτίωση της δημιουργίας αναφορών επίγνωσης καταστάσεων στον κυβερνοχώρο, εφαρμόζοντας τεχνικές επεξεργασίας φυσικής γλώσσας (NLP - Natural Language Processing) και μηχανικής μάθησης (ML - Machine Learning) για την αυτόματη ταξινόμηση και τη δημιουργία εγγράφων.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
Η πιο οικονομική
Όροι συμμετοχής
Όπως ορίζεται στα έγγραφα διαγωνισμού.
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
21/01/2019 00:00
21/02/2019 18:00
25/02/2019 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2019/S 014-027725
Προκήρυξη διαγωνισμού
21/01/2019 00:00