Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Οργανωτικές και υλικοτεχνικές υπηρεσίες
Αναθέτουσα αρχή:
European Food Safety Authority (EFSA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
07/03/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
08/04/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
OC/EFSA/CORSER/2019/01
Οργανωτικές και υλικοτεχνικές υπηρεσίες
Οι στόχοι της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προσφορών είναι ο προσδιορισμός ενός αναδόχου για την παροχή των ακόλουθων πακέτων διαχειριζόμενων υπηρεσιών:1) Διαχείριση αιθουσών συνεδριάσεων,2) Διαχείριση γραφείων,3) Διαχείριση περιουσιακών στοιχείων,4) Προμήθειες γραφείου,5) Αρχείο και Πρωτόκολλο,6) Υποδοχή, συμπεριλαμβανομένου του συντονισμού και της υλικοτεχνικής υποστήριξης των δραστηριοτήτων κατάρτισης και των ταξιδιών του προσωπικού.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Συμφωνία πλαίσιο
Η πιο οικονομική
Όροι συμμετοχής
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
07/03/2019 00:00
08/04/2019 14:30
09/04/2019 14:30
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2019/S 047-106791 Προκήρυξη διαγωνισμού 07/03/2019 00:00