Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Περιορισμός των εκπομπών μεθανίου στον τομέα της ενέργειας
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Energy (ENER)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
25/01/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
08/04/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
ENER/B4/2018-578
Περιορισμός των εκπομπών μεθανίου στον τομέα της ενέργειας
Σύμβαση παροχής υπηρεσιών αναφορικά με τον «Περιορισμό των εκπομπών μεθανίου στον τομέα της ενέργειας».
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
http://ec.europa.eu/dgs/energy/tenders/index_en.htm
Η πιο οικονομική
Όροι συμμετοχής
Βλέπε έγγραφα της σύμβασης.
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
25/01/2019 00:00
08/04/2019 23:59
12/04/2019 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2019/S 018-037401
Προκήρυξη διαγωνισμού
25/01/2019 00:00