Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Συλλογή ορθών πρακτικών και ευαισθητοποίηση σχετικά με κοινωνικά υπεύθυνες δημόσ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Innovation Council and Small and Medium-sized EnterprisesExecutive Agen...
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
11/02/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
20/03/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
EASME/2019/OP/0004
Συλλογή ορθών πρακτικών και ευαισθητοποίηση σχετικά με κοινωνικά υπεύθυνες δημόσιες συμβάσεις
Ο EASME προκηρύσσει την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών για σύμβαση παροχής υπηρεσιών αναφορικά με τη συλλογή ορθών πρακτικών σχετικά με τις κοινωνικά υπεύθυνες δημόσιες συμβάσεις και την έναρξη μιας εκστρατείας διάδοσης/επικοινωνίας σχετικά με κοινωνικά υπεύθυνες δημόσιες συμβάσεις, η οποία θα απευθύνεται σε όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς. Ο Ανάδοχος θα έχει 2 κύρια καθήκοντα:(i) συλλογή ορθών πρακτικών και ευαισθητοποίηση σχετικά με κοινωνικά υπεύθυνες δημόσιες συμβάσεις και(ii) σχεδιασμός και υλοποίηση εκστρατείας διάδοσης και επικοινωνίας σχετικά με κοινωνικά υπεύθυνες δημόσιες συμβάσεις για 2 κοινά-στόχους.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
Η πιο οικονομική
Όροι συμμετοχής
Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3).
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
11/02/2019 00:00
20/03/2019 16:00
21/03/2019 10:30
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2019/S 029-063848
Προκήρυξη διαγωνισμού
11/02/2019 00:00