Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας για οικιακή χρήση στα καταλύματα του JRC, εγκατασ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, Joint Research Centre - Ispra (JRC-IPR)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
27/02/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
04/04/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
JRC/IPR/2019/OP/0048
Προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας για οικιακή χρήση στα καταλύματα του JRC, εγκαταστάσεις της Ίσπρα (VA)
Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η σύναψη σύμβασης για την προμήθεια ηλεκτρικού ρεύματος για καταλύματα, ως επί το πλείστον κατοικίες, που προορίζονται για προσωπικό της Επιτροπής.
Προμήθειες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
Η πιο οικονομική
Όροι συμμετοχής
Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση στο σημείο I.3).
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
27/02/2019 00:00
Άνευ αντικειμένου
Άνευ αντικειμένου
04/04/2019 16:00
05/04/2019 14:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2019/S 041-092019 Προκήρυξη διαγωνισμού 27/02/2019 00:00