Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Παροχή υπηρεσιών μετακόμισης γραφείων, εργαστηρίων και λοιπού εξοπλισμού στο Κοι...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, Joint Research Centre - Ispra (JRC-IPR)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
28/02/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
17/04/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
JRC/IPR/2019/OP/0168
Παροχή υπηρεσιών μετακόμισης γραφείων, εργαστηρίων και λοιπού εξοπλισμού στο Κοινό Κέντρο Ερευνών (JRC), εγκατάσταση της Ίσπρα,...
Οι εγκαταστάσεις του Κοινού Κέντρου Ερευνών της Ίσπρα καλύπτουν έκταση 166 εκταρίων και περιλαμβάνουν περίπου 210 κτίρια. Οι συγκεκριμένες δραστηριότητες που διεξάγονται στο JRC απαιτούν συνεχή προσαρμογή των εγκαταστάσεων και της οργάνωσης, δημιουργώντας συνεπώς την ανάγκη συχνών μετακινήσεων ατόμων και αγαθών εντός των εγκαταστάσεων. Η εν λόγω σύμβαση περιλαμβάνει υπηρεσίες μετακόμισης (συμπεριλαμβανομένης τυχόν αποσυναρμολόγησης και επανασυναρμολόγησης) σε γραφεία, εργαστήρια και μικρά εργαστήρια.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Συμφωνία πλαίσιο
Τιμή
Όροι συμμετοχής
Βλέπε διεύθυνση στο διαδίκτυο, στο σημείο I.3).
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
28/02/2019 00:00
17/04/2019 16:00
18/04/2019 11:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2019/S 042-094247
Προκήρυξη διαγωνισμού
28/02/2019 00:00