Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Διεθνείς Ταχυδρομικές Υπηρεσίες, Αμοιβές και Κανονισμοί
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs...
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
19/02/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
08/04/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
737/PP/GRO/IMA/19/1131/11002
Διεθνείς Ταχυδρομικές Υπηρεσίες, Αμοιβές και Κανονισμοί
— ο σκοπός είναι να μελετηθούν οι επιπτώσεις της ανάπτυξης του παγκόσμιου ηλεκτρονικού εμπορίου για την ταχυδρομική υπηρεσία,— οι επιπτώσεις του ισχύοντος συστήματος αποδοχών της Παγκόσµιας Ταχυδροµικής Ένωσης (ΠΤΕ) , ιδίως για τα είδη ηλεκτρονικού εμπορίου στην αγορά των ταχυδρομικών υπηρεσιών,—τις επιπτώσεις των πιθανών αλλαγών στη σύνθεση προϊόντων διεθνώς, όπως θεσπίστηκε από την Παγκόσμια Ταχυδρομική Ένωση (ΠΤΕ).
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
http://ec.europa.eu/growth/contracts-grants/calls-for-tenders/
Η πιο οικονομική
Όροι συμμετοχής
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
19/02/2019 00:00
08/04/2019 23:59
10/04/2019 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2019/S 035-077901 Προκήρυξη διαγωνισμού 19/02/2019 00:00