Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Αξιολόγηση της υποχρεωτικής αναγραφής της επισήμανσης της χώρας προέλευσης για ο...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Agriculture and Rural Developement (AGRI)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
05/03/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
05/04/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
AGRI-2019-EVAL-01
Αξιολόγηση της υποχρεωτικής αναγραφής της επισήμανσης της χώρας προέλευσης για ορισμένα κρέατα
Αξιολόγηση της υποχρεωτικής αναγραφής της επισήμανσης της χώρας προέλευσης για ορισμένα κρέατα.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
Η πιο οικονομική
Όροι συμμετοχής
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
05/03/2019 00:00
05/04/2019 12:00
09/04/2019 10:30
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2019/S 045-101858
Προκήρυξη διαγωνισμού
05/03/2019 00:00