Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Μελέτη των κινδύνων και των κανονιστικών θεμάτων συγκεκριμένων περιπτώσεων αυτόν...
Αναθέτουσα αρχή:
European Maritime Safety Agency
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
11/02/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
29/03/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
EMSA/OP/4/2019
Μελέτη των κινδύνων και των κανονιστικών θεμάτων συγκεκριμένων περιπτώσεων αυτόνομων πλοίων επιφάνειας θαλάσσης (SAFEMASS)
Βασικός στόχος της μελέτης είναι η παροχή ουσιαστικής συμβολής στα κράτη μέλη της ΕΕ και πιθανόν στον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (ΔΝΟ) σχετικά με την εν εξελίξει κανονιστική διερευνητική διαδικασία (RSE -Regulatory Scoping Exercise) μέσω του προσδιορισμού των αναδυόμενων κινδύνων και των κανονιστικών κενών που τίθενται από την υλοποίηση των διαφόρων βαθμών των αυτόνομων πλοίων επιφάνειας θαλάσσης (MASS - Maritime Autonomous Surface Ships). Αναμένεται να χρησιμοποιηθούν πληροφορίες από άλλα ερευνητικά έργα ή έργα του τομέα, όποτε είναι απαραίτητο, αλλά αποφεύγοντας τις επικαλύψεις των εργασιών, κατά ουσιαστικό τρόπο.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Συμφωνία πλαίσιο
Η πιο οικονομική
Όροι συμμετοχής
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
11/02/2019 00:00
21/03/2019 12:00
22/03/2019 23:59
29/03/2019 16:00
02/04/2019 11:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2019/S 029-063849 Προκήρυξη διαγωνισμού 11/02/2019 00:00