Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Δημιουργία ενός μηχανισμού συνεργασίας πλατφόρµας βασικής υπηρεσίας για τη συνερ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG for Communications Networks, Content and Technology (CON...
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
31/05/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
26/07/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
SMART-2018/1023
Δημιουργία ενός μηχανισμού συνεργασίας πλατφόρµας βασικής υπηρεσίας για τη συνεργασία στον τομέα της ασφάλειας στον...
Η Οδηγία ΑΔΠ (οδηγία σχετικά με μέτρα για υψηλό κοινό επίπεδο ασφάλειας συστημάτων δικτύου και πληροφοριών σε ολόκληρη την Ένωση) συγκρότησε μια ομάδα συνεργασίας αποτελούμενη από τα κράτη μέλη, την Επιτροπή και τον ENISA, προκειμένου να υποστηρίξει και να διευκολύνει τη στρατηγική συνεργασία και την ανταλλαγή πληροφοριών, ώστε να συμβάλει στην ενίσχυση της ασφάλειας του κυβερνοχώρου στην Ένωση. Οι βασικές πτυχές της σύστασης σχεδίου στρατηγικής για μία συντονισμένη απάντηση σε ένα ευρύ κύμα περιστατικών στον κυβερνοχώρο αναπτύσσονται μέσω αυτής της ομάδας. Από την πρώτη έκθεση προόδου σύμφωνα με την οδηγία προέκυψαν οι ανάγκες για πιο ευέλικτα εργαλεία και ήπια υποστήριξη για τα μέλη της Ομάδας.Η Επιτροπή προτίθεται να παράσχει έναν διαχειριστή εγκαταστάσεων για την ενίσχυση του επιπέδου διασυνοριακής συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών. Ο διαχειριστής, ο οποίος ενημερώνεται από τις συζητήσεις της Ομάδας Συνεργασίας, θα παρέχει επίσης μηχανισμούς υποστήριξης (συμπεριλαμβανομένων των εργαλείων πληροφορικής, των εργαστηρίων, των επισκέψεων από ομότιμους χρήστες κ.λπ.) για τη βελτίωση της ροής πληροφοριών με γνωστοποιήσεις και ετήσιες αναφορές και για τη στήριξη του λειτουργικού επιπέδου της σύστασης σχεδίου στρατηγικής για συντονισμένη απάντηση.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/newsroom/call-for-tenders
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
72224000
BE100
Additional CPV Supplementary CPV
72514100
72212900
80510000
79421000
72221000
Όροι συμμετοχής
Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3).
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
31/05/2019 00:00
Άνευ αντικειμένου
Άνευ αντικειμένου
26/07/2019 16:00
30/07/2019 11:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2019/S 104-250685 Προκήρυξη διαγωνισμού 31/05/2019 00:00