Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
EMODnet — Ενσωμάτωση και ασφαλής φύλαξη θαλάσσιων δεδομένων
Αναθέτουσα αρχή:
European Innovation Council and Small and Medium-sizedEnterprisesExecutive Agenc...
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
07/03/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
23/04/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
EASME/2019/OP/0006
EMODnet — Ενσωμάτωση και ασφαλής φύλαξη θαλάσσιων δεδομένων
Ο γενικός στόχος της παρούσας σύμβασης είναι να διατηρήσει μια επιχειρησιακή υπηρεσία με την οποία παρέχονται, σε εθελοντική βάση, τα θαλάσσια δεδομένα από οποιαδήποτε πηγή (συμπεριλαμβανομένων των εθνικών προγραμμάτων παρακολούθησης, των ερευνητικών σχεδίων και των ιδιωτικών εταιρειών) για την ασφαλή τους φύλαξη σε αποθετήρια δεδομένων από τα οποία μπορούν να διαδίδονται ελεύθερα.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
Η πιο οικονομική
Όροι συμμετοχής
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
07/03/2019 00:00
23/04/2019 16:00
24/04/2019 10:30
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2019/S 047-106792
Προκήρυξη διαγωνισμού
07/03/2019 00:00