Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
AO 10587 Ανάπτυξη, εξέλιξη και συντήρηση εφαρμογών της OP που χρησιμοποιούνται α...
Αναθέτουσα αρχή:
Publications Office of the European Union (OP)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
16/04/2014
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
28/05/2014
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή
Πληροφορίες
AO 10587.
AO 10587 Ανάπτυξη, εξέλιξη και συντήρηση εφαρμογών της OP που χρησιμοποιούνται από το «Συμπλήρωμα στην Επίσημη Εφημερίδα της...
Στόχος της σύμβασης αποτελεί η παροχή υπηρεσιών ανάπτυξης, εξέλιξης και συντήρησης λογισμικού για τις εφαρμογές της Υπηρεσίας Εκδόσεων που χρησιμοποιούνται από το «Συμπλήρωμα στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης» (ΕΕ S).
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Άνευ αντικειμένου
Σημεία αναφοράς
16/04/2014 00:00
21/05/2014 23:59
28/05/2014 23:59
10/06/2014 00:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2014/S 075-128891
Προκήρυξη διαγωνισμού
16/04/2014 00:00