Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Μηχανισμός βοήθειας για την υλοποίηση του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού
Αναθέτουσα αρχή:
Executive Agency for Small and Medium Sized Enterprises (EASME)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
12/02/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
08/04/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
EASME/2019/OP/0005
Μηχανισμός βοήθειας για την υλοποίηση του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού
Ο EASME επιθυμεί να συνάψει σύμβαση παροχής υπηρεσιών για την παροχή ενός μηχανισμού βοήθειας για υπηρεσίες υποστήριξης, τεχνική βοήθεια και εργασίες μελέτης για την υλοποίηση του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού (Οδηγία 2014/89/ΕΕ).
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
Η πιο οικονομική
Όροι συμμετοχής
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
12/02/2019 00:00
01/04/2019 17:00
Άνευ αντικειμένου
08/04/2019 16:00
09/04/2019 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2019/S 048-109168 Διορθωτικό 08/03/2019 00:00
2019/S 030-065924 Προκήρυξη διαγωνισμού 12/02/2019 00:00