Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Annex 3 to the tender specifications (Financial Offer) has been replaced. Please ignore other versions of Annex 3 which have been uploaded as additional documents.
Τίτλος:
Παροχή υπηρεσιών κρατήσεων ξενοδοχείων, εστιατορίων και τοπικών μεταφορών για τι...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Communication (COMM)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
15/02/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
28/03/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
PO/2019-02/B4
Παροχή υπηρεσιών κρατήσεων ξενοδοχείων, εστιατορίων και τοπικών μεταφορών για τις ομάδες που επισκέπτονται το Κέντρο...
Η αναθέτουσα αρχή επιθυμεί να συνάψει σύμβαση-πλαίσιο για την παροχή αποτελεσματικών υπηρεσιών υλικοτεχνικής υποστήριξης στον τομέα των κρατήσεων ξενοδοχείων, εστιατορίων και τοπικών μεταφορών για τις ομάδες προτεραιότητας που επισκέπτονται το Κέντρο Επισκεπτών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Συμφωνία πλαίσιο
http://ec.europa.eu/dgs/communication/contracts-and-grants/contracts/headquarters/index_en.htm
Η πιο οικονομική
Όροι συμμετοχής
Βλέπε συγγραφή υποχρεώσεων
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
15/02/2019 00:00
28/03/2019 16:00
29/03/2019 11:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2019/S 033-073181
Προκήρυξη διαγωνισμού
15/02/2019 00:00