Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Σύμβαση-πλαίσιο για την οικονομική ανάλυση των περιβαλλοντικών πολιτικών και ανα...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG for Environment (ENV)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
14/02/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
18/03/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
ENV.F.1/FRA/2019/0001
Σύμβαση-πλαίσιο για την οικονομική ανάλυση των περιβαλλοντικών πολιτικών και αναλυτική υποστήριξη στο πλαίσιο της βελτίωσης...
Ο γενικός στόχος της σύμβασης-πλαίσιο είναι η στήριξη της οικονομικής ανάλυσης των περιβαλλοντικών πολιτικών. Η σύμβαση θα καλύψει θέματα τα οποία προκύπτουν χωρίς να είναι δυνατόν να προβλεφθούν επί του παρόντος στους κάτωθι τομείς:— στήριξη στο πλαίσιο της οικονομικής ανάλυσης,— στήριξη στο πλαίσιο της βελτίωσης της νομοθεσίας.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Συμφωνία πλαίσιο
Η πιο οικονομική
Όροι συμμετοχής
Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3)
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
14/02/2019 00:00
18/03/2019 16:00
20/03/2019 10:30
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2019/S 032-070877
Προκήρυξη διαγωνισμού
14/02/2019 00:00