Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Παροχή υπηρεσιών ταξιδιωτικού πρακτορείου για την Ευρωπαϊκή Αντιπροσωπεία στην Τ...
Αναθέτουσα αρχή:
European External Action Service (EEAS)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
20/03/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
03/05/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
EEAS-671-DELTURA-SER–FWC
Παροχή υπηρεσιών ταξιδιωτικού πρακτορείου για την Ευρωπαϊκή Αντιπροσωπεία στην Τουρκία και τα γραφεία της ECHO στην Τουρκία
Υπηρεσίες ταξιδιωτικού πρακτορείου για ταξίδια που σχετίζονται με την εργασία, κυρίως στην Τουρκία, αλλά και σε άλλους προορισμούς.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Συμφωνία πλαίσιο
http://www.avrupa.info.tr/en/check-out-tender-opportunities-853
Τιμή
Όροι συμμετοχής
Ανατρέξτε στα έγγραφα διαγωνισμού που διατίθενται στη διεύθυνση που αναφέρεται στο τμήμα I.3).
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
20/03/2019 00:00
03/05/2019 12:00
07/05/2019 09:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2019/S 056-128296
Προκήρυξη διαγωνισμού
20/03/2019 00:00