Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Υποστήριξη των χωρών για την εξάλειψη της φυματίωσης στην Ευρώπη
Αναθέτουσα αρχή:
European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
19/02/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
15/05/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
OJ/2018/OCS/9999
Υποστήριξη των χωρών για την εξάλειψη της φυματίωσης στην Ευρώπη
Στόχος της παρούσας σύμβασης είναι να παράσχει ένα πλαίσιο για ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων δημιουργίας ικανοτήτων και τεχνικών ανταλλαγών (σε μεθοδολογία και μέγεθος) για τη στήριξη όλων των κρατών μελών της ΕΕ / ΕΟΧ, καθώς και των χωρών της διεύρυνσης και των χωρών της ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας (για το υπόλοιπο έγγραφο αναφέρεται ως Ευρώπη) σύμφωνα με τις στρατηγικές προτεραιότητες των χωρών.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Συμφωνία πλαίσιο
http://ecdc.europa.eu/en/aboutus/calls/Pages/procurementsandgrants.aspx
Η πιο οικονομική
Όροι συμμετοχής
Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3)
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
19/02/2019 00:00
06/05/2019 23:59
Άνευ αντικειμένου
15/05/2019 16:00
17/05/2019 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2019/S 035-077894 Προκήρυξη διαγωνισμού 19/02/2019 00:00