Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Συντήρηση των χλοοταπήτων, των αιθρίων και των εξωτερικών δενδρόφυτων εκτάσεων.
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, Office for Infrastructure and LogisticsinLuxembourg (OIL)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
02/04/2014
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
08/05/2014
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή
Πληροφορίες
OIL/06/PO/2014/049.
Συντήρηση των χλοοταπήτων, των αιθρίων και των εξωτερικών δενδρόφυτων εκτάσεων.
Η σύμβαση-πλαίσιο έχει ως αντικείμενο τις παροχές υπηρεσιών σχετικών με τη συντήρηση των χλοοταπήτων, των αιθρίων και των εξωτερικών δενδρόφυτων εκτάσεων (περίπου 60 000 m2).Υπηρεσίες σχετικά με το κούρεμα, τον αερισμό, το σκάλισμα, τη λίπανση, το πότισμα και τις φυτοϋγειονομικές θεραπείες, τις εποχιακές δενδροφυτεύσεις, το κλάδεμα, τη ζιζανιοκτονία, την αφαίρεση περιττών κλάδων και την κοπή των δέντρων.Οι υπηρεσίες πρόκειται να εκτελεστούν γύρω από τα διάφορα κτίρια της Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Σχολείου I.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Άνευ αντικειμένου
Σημεία αναφοράς
02/04/2014 00:00
Άνευ αντικειμένου
08/05/2014 16:00
15/05/2014 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2014/S 065-110045
Προκήρυξη διαγωνισμού
02/04/2014 00:00