Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Υπηρεσίες μετακόμισης και συναφείς υπηρεσίες για τη Γενική Γραμματεία του Συμβου...
Αναθέτουσα αρχή:
Council of the European Union
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
28/02/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
01/04/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
UCA 19/001
Υπηρεσίες μετακόμισης και συναφείς υπηρεσίες για τη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Αντικείμενο της σύμβασης αποτελεί η σύναψη μιας σύμβασης-πλαίσιο όσον αφορά τις υπηρεσίες μετακόμισης και συναφείς υπηρεσίες για τη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.Η συγκεκριμένη σύμβαση θα έχει διάρκεια 4 ετών το μέγιστο. Η σύμβαση-πλαίσιο θα υπογραφεί για αρχική περίοδο 2 ετών, με δυνατότητα ετήσιας ανανέωσης για 2 φορές.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Τιμή
Σημεία αναφοράς
28/02/2019 00:00
01/04/2019 00:00
05/04/2019 15:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2019/S 042-094243
Προκήρυξη διαγωνισμού
28/02/2019 00:00