Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Διαχειριζόμενες υπηρεσίες δικτύου
Αναθέτουσα αρχή:
European Securities and Markets Authority (ESMA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
28/02/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
08/04/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
PROC/2019/02
Διαχειριζόμενες υπηρεσίες δικτύου
Η ESMA χρειάζεται ένα τοπικό δίκτυο, με ασύρματη και σταθερή σύνδεση, με πρόσβαση στο Διαδίκτυο, ασφάλεια και συναφείς υπηρεσίες τον Οκτώβριο του 2019 στις νέες εγκαταστάσεις της στη διεύθυνση 5 rue Van Gogh, 75012 Paris, Γαλλία.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Συμφωνία πλαίσιο
Η πιο οικονομική
Όροι συμμετοχής
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
28/02/2019 00:00
08/04/2019 23:59
09/04/2019 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2019/S 058-132841 Διορθωτικό 22/03/2019 00:00
2019/S 042-094237 Προκήρυξη διαγωνισμού 28/02/2019 00:00