Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Ιατρικές και λοιπές υπηρεσίες για τα υφιστάμενα και μελλοντικά μέλη του προσωπικ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Medicines Agency (EMA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
08/03/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
08/04/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
EMA/2019/10/ST
Ιατρικές και λοιπές υπηρεσίες για τα υφιστάμενα και μελλοντικά μέλη του προσωπικού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (EMA)
Παροχή ιατρικών και λοιπών υπηρεσιών για τα υφιστάμενα και μελλοντικά μέλη του προσωπικού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (EMA) στις Κάτω Χώρες σύμφωνα με τους κανονισμούς υπηρεσιακής κατάστασης. Οι υπηρεσίες περιλαμβάνουν ιατρικές εξετάσεις πριν από την πρόσληψη, ετήσιες ιατρικές εξετάσεις, ιατρικές εξετάσεις επαγγελματικής υγείας, παροχή συμβουλών, διαχείριση και επεξεργασία εγγράφων σχετικά με τις απουσίες λόγω ασθένειας ή ατυχήματος, αξιολόγηση για τη λήψη αναρρωτικής άδειας στο εξωτερικό και αιτιολόγηση ειδικής άδειας λόγω ασθένειας μέλους της οικογένειας, περιπτώσεις αναπηρίας, πολιτικές σχετικά με την ευεξία και την υγεία και ασφάλεια, καθώς και εμβολιασμούς κατά της εποχιακής γρίπης και άλλες υπηρεσίες.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Η πιο οικονομική
Σημεία αναφοράς
08/03/2019 00:00
08/04/2019 12:00
11/04/2019 11:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2019/S 048-109166
Προκήρυξη διαγωνισμού
08/03/2019 00:00