Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Παροχή στήριξης στην υλοποίηση της ανακατασκευής του δημόσιου συστήματος φωτισμο...
Αναθέτουσα αρχή:
European Investment Bank (EIB)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
04/03/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
15/04/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
TA2018196 UA NIF
Παροχή στήριξης στην υλοποίηση της ανακατασκευής του δημόσιου συστήματος φωτισμού στη Mariupol
Συνολικός στόχος του σχεδίου, του οποίου μέρους θα αποτελέσει η εν λόγω επιχείρηση τεχνικής βοήθειας (TA - Technical Assistance), είναι η διασφάλιση οικονομικά αποδοτικού και υψηλής ποιότητας φωτισμού για τους κατοίκους της πόλης της Mariupol στην Ουκρανία. Σκοπός αυτής της επιχείρησης TA είναι η παροχή βοήθειας στην επιχείρηση κοινής ωφελείας «Misksvitlo» (Δικαιούχος) προκειμένου να παραδοθεί το σχέδιο υπό το δάνειο-πλαίσιο του ουκρανικού προγράμματος δηµοτικών υποδοµών (UMIP - Ukraine Municipal Infrastructure Programme) με αποδοτικό, αποτελεσματικό, συντονισμένο και βιώσιμο τρόπο σύμφωνα με τις διατάξεις της σύμβασης χρηματοδότησης της ΕΤΕπ.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Η πιο οικονομική
Σημεία αναφοράς
04/03/2019 00:00
15/04/2019 17:00
17/04/2019 11:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2019/S 044-099471 Προκήρυξη διαγωνισμού 04/03/2019 00:00