Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Παροχή υπηρεσιών ταξιδιωτικού γραφείου για την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσ...
Αναθέτουσα αρχή:
European External Action Service (EEAS)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
02/04/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
27/05/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
EEAS-674-DELBIHS-SER-FWC
Παροχή υπηρεσιών ταξιδιωτικού γραφείου για την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη.
Υπηρεσίες ταξιδιωτικού πρακτορείου για ταξίδια που σχετίζονται με την εργασία, κυρίως στην Ευρώπη, αλλά και σε άλλους προορισμούς.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Συμφωνία πλαίσιο
http://europa.ba/?page_id=1096
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
63515000
00
Όροι συμμετοχής
Ανατρέξτε στα έγγραφα διαγωνισμού που διατίθενται στη διεύθυνση που αναφέρεται στο τμήμα I.3).
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
02/04/2019 00:00
27/05/2019 15:00
28/05/2019 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2019/S 065-150179
Προκήρυξη διαγωνισμού
02/04/2019 00:00