Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Ανάπτυξη, οργάνωση και παροχή δραστηριοτήτων κατάρτισης στο πλαίσιο του προγράμμ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Food Safety Authority (EFSA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
01/03/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
03/04/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
OC/EFSA/ENCO/2019/01
Ανάπτυξη, οργάνωση και παροχή δραστηριοτήτων κατάρτισης στο πλαίσιο του προγράμματος του ευρωπαϊκού συλλόγου για την...
Το πρόγραμμα του ευρωπαϊκού συλλόγου για την αξιολόγηση κινδύνων αποτελεί πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων με σκοπό την ενίσχυση της ικανότητας αξιολόγησης κινδύνων για την ασφάλεια των τροφίμων στην Ευρώπη και τη δημιουργία της κοινότητας γνώσης όσον αφορά την αξιολόγηση κινδύνων. Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί κατά κύριο λόγο με σκοπό να προσφέρει πρόγραμμα υποτροφιών με πρακτική εξάσκηση 1 έτους, συνοδευόμενο από ένα συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την αξιολόγηση των κινδύνων για τα τρόφιμα, να προσελκύσει επιστήμονες από την ΕΕ με μικρή εμπειρία σταδιοδρομίας, με περιορισμένη εμπειρία στην εκτίμηση κινδύνων για την ασφάλεια των τροφίμων. Οι υπότροφοι θα τοποθετηθούν σε 36 Οργανισμούς με σταθερή ικανότητα αξιολόγησης κινδύνων σε άλλα κράτη μέλη, προκειμένου να δημιουργηθεί ικανότητα σε οργανισμούς και κράτη μέλη, συμβάλλοντας στην εναρμόνιση των μεθοδολογιών και πρακτικών εντός της ΕΕ. Η παρούσα διαδικασία διαγωνισμού στοχεύει στην επιλογή αναδόχου για την ανάπτυξη, την οργάνωση και την παροχή δραστηριοτήτων κατάρτισης στο πλαίσιο του προγράμματος του ευρωπαϊκού συλλόγου για την αξιολόγηση των κινδύνων όσον αφορά τα τρόφιμα της EFSA.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Συμφωνία πλαίσιο
Η πιο οικονομική
Όροι συμμετοχής
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
01/03/2019 00:00
26/03/2019 14:30
28/03/2019 23:59
03/04/2019 14:30
04/04/2019 14:30
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2019/S 043-096770 Προκήρυξη διαγωνισμού 01/03/2019 00:00